Lekplats

På gården finns en lekplats för föreningens medlemmar med gungor, rutschkana, sandlåda och lekstuga. Föreningens boende ansvarar gemensamt för ordningen på lekplatsen.