Markskötsel

Föreningens trädgård sköts i huvudsak av föreningens medlemmar och av Trädgårdsgruppen. Snöskottningen samt grusupptagning sköts på entreprenad.