Skyddsrum

Föreningen har inga egna skyddsrum, närmsta finns i närområdet på Granbacken 22 samt Björkbacksvägen 19. Se MSB: https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/