Styrelsen

Föreningens styrelse utses av årsmötet. Läs mer om vår nuvarande styrelse här. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller maila valberedning@montoren.se.