Trappstädning

De boende sköter själva trappstädningen och ansvarar för att schema för detta upprättas. Kontakta grannarna i din port för vidare information.