Ventilation

Lägenheterna har ett s k frånluftsystem (självdrag). Luft tas in genom de svarta vädringsluckorna ovanför fönstren och dras ut genom köks- och badrumsfläktarna. Om du stänger vädringsluckorna helt måste luften ta sig in andra vägar t e x genom brevlådan eller otätheter någonstans. Resultatet blir att du får sämre ventilation i lägenheten. Ha därför alltid vädringsluckorna lite öppna i alla rum. Ventilationen i lägenheterna är viktig ur energisparsynpunkt. Vädra därför sparsamt och snabbt, med tvärdrag.