Ventilation

Lägenheterna har ett s k frånluftsystem (självdrag). Luft tas in genom de svarta vädringsluckorna ovanför fönstren och dras ut genom köks- och badrumsfläktarna. Om du stänger vädringsluckorna helt måste luften ta sig in andra vägar t e x genom brevlådan eller otätheter någonstans. Resultatet blir att du får sämre ventilation i lägenheten. Ha därför alltid vädringsluckorna lite öppna i alla rum. Ventilationen i lägenheterna är viktig ur energisparsynpunkt. Vädra därför sparsamt och snabbt, med tvärdrag.

Det är inte tillåtet att koppla motordrivna fläktar till husets ventilationssystem. Du som eventuellt har en i din lägenhet måste återställa det på egen bekostnad, även om den var där när du flyttade in.
Vår ventilation fungerar så att det sitter utluftsfläktar vid "skorstenarna" på taket. De skapar ett undertryck som drar luft ut ur lägenheterna, till exempel genom köksfläktarna och de runda ventilerna uppe vid taken i många rum.
Motordrivna fläktar i lägenheterna trycker begagnad luft till utluftskanalen med för högt tryck, och effekten blir att den trycks ut hos grannarna, ofta med köksos som de inte har bett om.