Extrastämma balkongutredning

2012-05-31

För att undvika uppta allt för mycket tid från övriga frågor på ordinarie stämma har styrelsen beslutat hålla en extrastämma där balkongfrågan avhandlas.

Datum: Torsdagen den 31 Maj
Tid: 19:00
Plats: SKB:s samlingslokal Björkbacksvägen 5.

En formell inkallelse anslås 2-4 veckor innan stämman i enlighet med föreningens stadgar.

Varmt välkommen!