Andrahandsuthyrning

Får endast ske efter skriftlig ansökan med angivande av skäl, hyresgäst och tidsperiod. Ansökan skall godkännas av föreningens styrelse innan uthyrning kan ske. Godtagbara skäl är t e x studier eller arbete på annan ort.