Om styrelsen

Här skulle man ju kunna skriva lite om styrelsen. Hur de arbetar, hur de blir valda om stämman och så vidare..