Ledamöter

Post Namn Adress Telefonnummer Ansvar
Ordförande Patrik Karlsson TBV 24    
V. Ordförand Pauline Lidberg ...    
Sekreterare Martina Stenberg      
Kassör Jonas Stierna      
Ledamot Anders Wahlström      
Ledamot Frida Branchetti      
         
Suppleant Jonas Israelsson      
Suppleant Eva Winiarski      
Suppleant Andrea Wilsgaard