Brf Montörens historia

Mellan 1918 och 1920 uppfördes de sju husen i kvarteret Montören 3, som arbetarbostäder till Ulvsunda industriområde. Stockholms kooperativa bostadsförening var byggherre genom AB Ulvsunda industribostäder. Arkitekten hette Gustav Larsson och han ritade även arbetarbostäderna i det intilliggande kvarteret Svetsaren. Dessa hus revs i slutet av 1970-talet och Stockholms kooperativa bostadsförening uppförde de bostadshus som finns där idag.

Stockholms stadsmuseum, som är obligatorisk remissinstans i ombyggnadsärenden o d, har klassat husen i Montören som av stort värde med hänsyftning på stadsbild och arkitektur. Husen är dessutom av kulturhistoriskt intresse som exempel på arbetarbostäder, vilka uppfördes med höga ambitioner.

Husen har historiska och tidstypiska drag i arkitekturen. Många av portarna är utsmyckade med portaler i olika utformning, med drag av såväl barock- som empire-stil. I trapphusen fanns ursprungligen s k "sekundärfönster" till olika mörka utrymmen i lägenheterna. Dessa har, med hänsyn till brandsäkerheten, satts igen vid renoveringen av husen.

I början av 50-talet byttes portarna till nya metallpartier med glas. Lägenheternas entrédörrar byttes också till nya vid renoveringen. Dessa är dock väsentligt bättre anpassade till husens stil och atmosfär.

De välgjorda snickerierna i husens interiör, spegeldörrar, dörrfoder m m, har i stor utsträckning bevarats.

Ursprungligen fanns det i kvarteret Montören 168 små lägenheter, varav de minsta var på endast 16 kvm!. Lägenheterna bestod nästan uteslutande av enrummare med kök eller kokvrå, med kakelugn och vedspis. Ofta bodde en hel familj, ibland med inneboende, i de små lägenheterna. Inneboende var ett sätt att klara hyran.

År 1930 skedde en viss modernisering av husen. Kakelugnarna, som var omoderna..., revs ut och centralvärme installerades. I rummen med trägolv kan man se de iskarvade bräderna där kakelugnarna en gång stått.

Då HSB övertog husen och renoverade dem, 1978-1980, gjordes genomgripande renoveringar och modernisering av husen. De små lägenheterna slogs ihop till sammanlagt 74 större lägenheter, med moderna kök och badrum.

Husens fasader är "kulturmärkta" och har kvar sin ursprungliga färg och karaktär med hörnkedjor och portomfattningar. Tilläggsisoleringen gjordes på insidan och isolerande treglasfönster installerades. Fönsterpartierna i lägenheterna byttes men har bibehållit samma modell och utseende som de ursprungliga. I trapphusen har de ursprungliga fönsterpartierna behållits.

Genom bostadsrättsföreningens försorg har ytterligare renovering och målning av entréerna genomförts.