Ansvarsfördelning

Denna ansvarsfördelning är en äldre version baserat på gamla stadgar. Övergripande ansvarsfördelning har troligtvis inte ändrats, men vid eventuell motstridighet mot nya stadgar gäller innehållet i stadgarna.

 

Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare / Fastighetsskötare

Byggnadsdel Brf Bri Dlg Anmärkningar
         
1. Fasader        
Eventuell rengörning och utvändig målning X     Gäller vid normalt slitage, ej vid skada orsakad av Bri, (Bri är ansvarig då)
Tak X      
         
2. Fönster och fönsterdörrar beslag        
Beslag   X    
Fönsterbågar, invändigt   X   Målning av karmar och bågar samt mellan bågar.
Fönsterbänk/nisch   X    
Fönsterglas   X    
Persienner   X    
Ventilationsdon i fönsterkarm   X    
Tätningslist   X    
Yttre målning X      
         
3. Lägenhetsdörr        
Postlåda/Brevlåda   X    
Dörrblad   X    
Dörrblad, karm, foder - utsida X      
Dörrblad, karm, foder - insida   X    
Handtag och beslag   X    
Låscylinder, låskistor och beslag   X    
Mekanisk/Elektrisk ringklocka   X    
Tätningslister   X    

Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare / Fastighetsskötare

Byggnadsdel Brf Bri Dlg Anmärkningar
         
4. Innertak i lägenheten        
Underliggande material X      
Ytbehandling, ytbeläggning byte   X    
         
5. Innerväggar i lägenhet        
Underliggande material X      
Ytskikt, t ex tapeter, målning
Eller annan ytbeläggning
  X    
         
6. Golv i lägenhet        
Underliggande material X      
Ytbehandling, ytbeläggning byte   X    
         
7. Köksutrustning        
Diskmaskin   X    
Kyl- och frysskåp   X    
Mikrovågsugn   X    
Spis   X    
         

 

Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare / Fastighetsskötare

Byggnadsdel Brf Bri Dlg Anmärkningar
         
8. Elanläggning/el-artiklar        
Proppskåp, gruppcentral X     Skötsel och byte av grupp-säkringar
i bostaden ansvarar Bri för.
Elledningar (fram till proppskåp) X      
Elledningar (efter proppskåp)   X   (Särskild behörighet krävs oftast för att få utföra elarbeten, dessa behörighetsregler skall följas)
Eluttag & Strömbrytare   X  
         
9. Övrigt invändigt        
Trappstädning   X    
Badrumsskåp   X    
Beslag   X    
Gardinstänger   X    
Glober till köks-, badrums- och Toalettbelysning   X    
Hatthylla   X    
Innerdörrar   X    
Inredningssnickerier   X    
Trösklar, socklar, foder och lister   X    

 

Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare / Fastighetsskötare

Byggnadsdel Brf Bri Dlg Anmärkningar
         
10. VA-VVS Anläggningar        
Avloppsledningar X      
Golvbrunn med sil, avloppsledning X      
Badkar   X    
Blandare   X   Avser byte av blandare
Blandare
Kranar inkl kranbröst (Grundstand.)
  X    
Diskbänksbeslag   X    
Vattenledningar (fram till Ballofix) X      
Rensning vattenlås   X    
Tvättmaskin   X   Gäller i lägenheten
Torktumlare   X   Gäller i lägenheten
Tvättställ   X    
Bottenventiler i tvättställ   X   Bri svarar för normalt underhåll
Vattenradiatorer med ventiler och
Termostat
X     Bri svarar för målning
 
Ventilationsdon X     Bri svarar för rengöring/rensning
Ventilationsfilter, filter i kök   X   Bri svarar för rengöring efter behov
WC-stol   X   Porslin och sits samt rengöring
Spolanordning   X    

 

Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare / Fastighetsskötare

Byggnadsdel Brf Bri Dlg Anmärkningar
         
11. TV-Anläggning        
Kabel-TV X      
TV-antennsladd   X    
Bredband (till kopplingsdosa) X      
Fastighetsnät för kabel-TV X      
         
12. Övrigt utvändigt        
Snöröjning/Sandning X      
Gräsmattor X      
Hårdgjorda ytor X      
Buskar X      
Rabatter X      
Städning X      
         
13. Extra utrustning        
All extra utrustning ombyggnad mm som Bri själv gjort eller ev tillval
(således ej erhållit från föreningen)
  X    
         
14. Tvättstugor        
Tätningslister till tvättmaskiner     X  
Byte av mangelduk     X  
Byte tätningslister torkskåp     X  
         
15. Övrigt        
Tidsstyrningar       Skötsel och omställning av tidsstyrningsutrustning ingår i fast arvode.
 
Fläktar       Byte av kilrep exkl mtrl ingår ifast arvode.