Ansvar

Gränsdragningen mellan vad som medlemmen ansvarar för och vad som bostadsrättsföreningen ansvarar för i lägenheten, framgår av föreningens ansvarsfördelningslista. Ansvarsfördelningslistan anger vem som ansvarar för åtgärder och nyanskaffningar.