Årsmötet

Föreningens årsmöte/årsstämma avhålls vanligtvis i månadsskiftet maj/juni varje år. Föreningens medlemmar kallas i god tid och ges möjlighet att ta del av föreningens ekonomi och verksamhet. Årsstämman avgör om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. På årsmötet behandlas även de motioner som inlämnats i förväg av medlemmarna. På årsmötet, eller årsstämman som den också kallas, väljs föreningens styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningens uppgift är att till nästa årsstämma lägga fram förslag på ledamöter och suppleanter att välja till ovanstående poster. Bostadsrättsföreningen som boendeform bygger på medlemmarnas aktiva deltagande.