Brandskydd

Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter! Observera att det är förbjudet att förvara brännbart material i entréer/trapphus,se anslag från Brandchefen i Stockholm. Skulle brand uppstå p g a att brännbart material förvaras felaktigt ger inte hemförsäkringar respektive fastighetsförsäkring avsett ekonomiskt skydd. Observera även att ingenting, brännbart eller annat, får förvaras löst i källargångarna! Från och med 2003 skall brandvarnare finnas i samtliga lägenheter. Ni som har men inte har installerat - se till att göra detta omedelbart