Bredband

Bredbandsanslutning är installerad i samtliga lägenheter och i full funktion. Kontakta Bredbandsbolaget för information om anslutning mm.
www.bredbandsbolaget.se/