Cyklar

Olåsta cykelrum finns i källarna i varje hus. Se till att källardörrarna alltid är låsta. Cykelställ finns utplacerade på ett flertal ställen på gårdarna.