Element

Elementen i lägenheterna är försedda med termostatventiler som är injusterade för att ge rätt värmegenomsläpp vid maxinställning (4). Det är inte tillåtet att på egen hand manipulera med ventilerna. Om funktionen på dessa är defekt skall detta felanmälas till ADB Fastighetsservice.