Felanmälan

Fel i fastigheten eller lägenheterna (se ansvarsfördelningslistan) skall felanmälas till ADB Fastighetsservice via denna länk.