Fjärrvärme

Under vintern 2002 installerades fjärrvärme i föreningens sju hus.