Fönster

Fönstren är treglasfönster. Se till att tätningslist är monterad mellan fönster och fönster/fönsterbåge. Ha alltid vädringsventilerna ovanför fönstren något öppna. Detta är en förutsättning för att den s.k. självdragsventilationen skall fungera. Läs mer om fönster i ansvarsfördelningslistan.