Förvaltare

Fr o m 1 januari 2010 utförs fastighetsskötseln i föreningens fastigheter av Delagott. Se Felanmälan för telefonnummer m m.