Förvaltare

Fr o m 1 januari 2021 utförs fastighetsskötseln i föreningens fastigheter av ADB Fastighetsservice. Se Felanmälan för telefonnummer m m.