Gård

Till husen hör en naturlig och vacker gårdsmiljö, vilken föreningen försöker håll i gott skick. Gårdsmiljön består av en naturtomt med bl a tallar, askar och almar. Vår och höst anordnas gemensamma städdagar då medlemmarna sopar, krattar löv och städar tomten i största allmänhet. På våren bärs föreningens trädgårdsmöbler ut och ställs upp på ett flertal platser. Föreningen tar även regelbundet professionell hjälp för att underhålla gårdens växtlighet och fasta anläggningar.