HSB

Föreningen förvaltades tidigare under en längre period av HSB.