Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd med samma nummer som lägenheten. Förrådet ska vara låst. Ingenting får förvaras i övriga utrymmen i källaren.
Om du behöver extra förvaringsutrymmen finns det vissa möjligheter att hyra det. Kontakta vår förvaltare Delagott, som handhar uthyrningen.