Källsortering

Föreningen har två soprum på gården vid Björkbacksvägen 33 och 55. I dessa finns möjlighet till källsortering enligt nedan. Soprummen är låsta, men öppnas med den vanliga källarnyckeln.

Björkbacksvägen 33:
Sortering för: hushållssopor, papper, kartong, färgat samt ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar samt elskrot

Björkbacksvägen 55:
Sortering för: hushållssopor, papper, kartong, färgat samt ofärgat glas, plastförpackningar.

I soprummet Björkbacksvägen 33 finns plats för elektronik. OBS! Till elektronik räknas ej vitvaror som kyl/frys och spisar. Entreprenören som tömmer våra sopor är skyldiga att plocka ur elektronik och miljöfarligt avfall som slängts i något av de andra kärlen. Detta medför en extra kostnad för föreningen.