Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet skall lämnas in senast i slutet av mars. Motionen bör hållas konkret och kärnfull. Förklara bakgrunden till ditt förslag samt avsluta med en s k "att-sats" – d.v.s. vad du vill att styrelsen ska göra, hur problemet eller frågan ska lösas. Dessutom måste ditt namn och lägenhetsnummer uppges i motionen.

Kom ihåg att lämna din motion till styrelsen via e-post info@montoren.se eller i styrelsens brevlåda i porten på Björkbacksvägen 57, senast 28 februari.