Parkering

Föreningen förfogar över nio parkeringsplatser. För att ställa dig i kö till dessa, kontakta Delagott. OBS att kön till dessa platser för närvarande är lång. På föreningens entréinfarter och gårdar råder parkeringsförbud. Dessa får endast användas för (sparsam) i- och urlastning. I övrigt gäller veckoparkering inom hela området mellan 1 december och 15 maj. Se skyltar för städdagar.