Persienner

Fönstren är förberedda för montering av persienner. Var försiktig vid monteringen så att fönsternischerna inte skadas i treglasfönstren eftersom ljudisoleringen då kan gå förlorad.