Renovering

Bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och vidta renovering när så kan behövas. Dock får inte ingrepp i föreningens egendom göras utan tillstånd från styrelsen. Renovering/ombyggnad av våtrumsdelar får endast ske efter information till styrelsen. Arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Om arbetet utförs av ej certifierad entreprenör eller s.k. gör-det-själv utförande måste arbetet dokumenteras medelst skriftlig och även ett fotografiskt underlag, som visar de olika arbetsmomentens utförande. Helst ser föreningen att renovering av våtrumsdelar utförs av våtrums certifierad entreprenör enligt PER-registret.