Snöröjning

Snöröjning, plogning på föreningens mark utförs av entreprenör. Ansvaret för snöröjning på gatumark inklusive trottoarer ligger på Stockholms stad.