Valberedning

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen, kontakta Valberedningen, fn Niclas Bryntesson och Gustav Elveros

Niclas Bryntesson, Tallbacksvägen 28, 08-704 31 38, 070-774 44 82, niclas.bryntesson@bredband.net