Vindar

Vindarna i husen är oinredda och oisolerade. De får inte användas för förvaringsändamål. Därför är vindsdörrarna låsta.