Inre reparationsfond

Den inre reparationsfonden avskaffades 2003 genom att inbetalningarna avslutas från och med 1:a juli 2003. Eventuellt innestående saldo finns kvar och kan nyttjas till reparationer så som tidigare.