Juridisk person

Föreningen accepterar INTE juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätt för bostadsändamål.