Byte av parkeringsplatser

Styrelsen vill påminna om att byte av parkeringsplatser sker till helgen. Fredag 30/9 är sista dagen och byte sker under fm lördagen den 1/10.