Dränering

Dräneringen runt husen är färdig, men vissa åtgärder kommer att ske till våren när snön har smält. Vi återkommer med mer information löpande.