Information från städdagen

Information från styrelsen vid grillen under höstdagen:

 

Linda Mehrens Flodin, ny i styrelsen sedan årsstämman och bosatt på Björkbacksvägen 39, presenterade sig och berättade om styrelsearbetet och hur imponerad hon är över hur hårt och noggrant den nu sittande styrelsen arbetar med de frågor och utmaningar som föreningen ställs inför på dagligbasis.

Linda är utnämnd till ansvarig för att ta in offerter på ny trädgårdsskötsel, detta främst för hennes kontaktnät inom trädgårdsskötsel är stort. Det avtalet föreningen haft med Nelo på Trädgårdens väktare har löpt ut och styrelsen har valt att inte fortsätta utan vi har tänkt att konkurrensutsätta 4 st olika firmor för trädgårdsskötsel inför 2017. Linda har dessutom föreslagit att vi ska göra mer själva bla. beskärning av träd och sly under vårstädningen.

Förråden kommer att inventeras igen då det finns en del obetalda men nyttjade utrymmen och flera medlemmar vill hyra mer förrådsutrymme.

Linda informerade också om att flera i styrelsen varit på en styrelseutbildning som var givande. En punkt som diskuterades på utbildningen var sophantering och det var tydligt att det är fler bostadsrättsföreningar än Montören som har problem med ordningen i soprummen och att genererar stora extrakostnader för föreningarna. Alla måste ta ansvar för sitt eget skräp och köra det som inte till tippen som inte hör hemma i soprummen. I tvättstugorna tar man hand om sitt eget skräp. Det verkar som att det slängs annat än ludd i soptunnorna så det ventilerades ett förslag om att ta bort soptunnorna helt så att alla får ta hand om sitt eget skräp och ludd.

För övrigt samtalades det om att nyhetsbreven bör skickas via mail, en lapp kommer därför lämnas in i alla lägenheter där ni som vill ha nyhetsbreven får ge sitt medgivande.

Stig som har varit ”hustomte” och vaktmästare i föreningen i många, många år flyttar efter årsskiftet, så vi tackade honom för all den tid han lagt ner på att ta hand om saker vi inte klarar själva. Nu behöver vi vara extra noggranna med sophanteringen och att INTE ringa journummer utan att försöka hantera småsaker själva för att kostnaderna inte ska sticka iväg.

Hobbyrummet blev ordentligt städat och om man vill nyttja detta utrymme så städar man efter sig efter sågning eller annat pyssel så att det känns trevligt för alla att vistas där igen.