Information från valberedningen

Hej alla boende i Brf Montören,

Föreningsstämman närmar sig och det skall då väljas:

  • Ordinarie styrelseledamöter på vardera två år.
  • Suppleanter på vardera ett år.
  • Revisor ett år.
  • Valberedning ett år.

Styrelsen består av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Brf Montörens nuvarande styrelse består av sammanlagt nio personer, sex ledamöter och tre suppleanter.

Nuvarande ordförande, Magnus Ferneman, har flyttat och sitter kvar som ordförande fram till föreningsstämman. Utöver honom är det ytterligare några styrelseledamöter som aviserat att de av olika anledningar kommer att lämna styrelsen. Detta innebär att några nya medlemmar måste engageras i styrelsearbetet.

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är bra, men absolut inget krav. Det är också önskvärt om man har kunskap och erfarenhet av t.ex. fastighet, teknisk förvaltning, ekonomi och juridik. Detta är dock inte heller något krav utan minst lika viktigt är att man känner att man vill och att man har tid att engagera sig i styrelsearbetet.

Tveka inte att kontakta valberedningen om ni har intresse av att engagera er i Brf Montörens styrelse, eller har förslag på personer som ni anser vara lämpliga för uppgiften.

Med vänlig hälsning

Niclas Bryntesson
Tallbacksvägen 28
08-704 31 38 eller 070-774 44 82
niclas.bryntesson@bredband.net