Installation inpasseringssystem

Installationen av inpasseringssystemet är nu i full gång. Arbetet koncentreras först till de centrala komponenterna de så kallade undercentraler som monteras i källaren i varje hus. Därefter kommer dessa komponenter konfigureras och testas innan dörrarna ansluts. Första huset som kommer driftsättas är Hus E, dvs Björkbacksvägen 55,57-61 samt Granbacken 24. Denna första installation kommer vara en pilotinstallation med ambitionen att finjustera systemet samt upptäcka och åtgärda eventuella barnsjukdomar. Piloten är planerad att pågå i ca en månad, men detta kan ändras beroende på utfall. Efter piloten kommer sedan hus för hus att anslutas. Uppskattningsvis är arbetsinsatsen en vecka per hus. Det kommer hållas ett informationsmöte efter semestrarna med mer information.