Nu är alla portar låsta.

Idag nåddes nästa milstolpe vid införande av vårt inpasseringssystem när de två sista dörrarna fick läsare/telefon installerad. Detta innebär att föreningens samtliga portar nu är låsta.
Det har visat sig vara en del problem med dörrar som kärvar i sin lås-mekanism. För att utvärdera lämplig åtgärd har för ett par veckor sedan 7 dörrar genomgått en mindre renovering. Utfallet har varit mycket gott varpå samtliga resterande dörrar också under dagen genomgått samma modifiering. Om någon trots detta upplever att dörren i er port inte fungerar som sig tänkt vänligen rapportera detta till styrelsen.

Siktet är nu inställt på nästa milstolpe vilken är att få igång porttelefonerna. Detta har blivit fördröjt en aning men beräknas fortfarande kunna vara klart innan den 1;e november.

Det är nu hög tid för alla att börja använda de elektroniska nyckelbrickorna och tillsammans hjälpas åt att ordentligt testa av systemets funktion. De traditionella nycklarna kommer fungera som en backup ett tag till.