Strömavbrott källare och tvättstugor

Tisdagen den 24/7 kommer de så kallade undercentralerna för det nya passersystemet att installeras. Detta innebär att under ca 30 minuter kommer strömmen i källare och trappstugor brytas. Arbetet påbörjas 08:00 och installation sker ett hus i taget. De som har tvättid under tisdagen kan ha fått denna struken.