Parkering

Föreningen har 9 st parkeringsplatser för uthyrning till medlemmarna. Det är lång kö.