Flyttvagn

En flyttvagn finns placerad på gården utanför Tallbacksvägen 14. För att undvika att den stjäls eller används olovligen är den fastlåst, se anslag i porten Tallbacksvägen 10.